Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

DELAVNICA

Lektorsko-prevajalska konferenca 2024

 

Lektorsko-prevajalska konferenca 2024

Lektorsko-prevajalska konferenca 2024

Lepo vabljeni na Lektorsko-prevajalsko konferenco 2024, ki bo potekala 17. in 18. aprila 2024. To bo dvodnevni dogodek z izjemno koristnimi in navdušujočimi strokovnimi predavanji in delavnicami. Vsak kongresni dan bo trajal od 9.00 do 15.35, konferenca bo potekala v Ljubljani, v konferenčni dvorani BTC.Zahtevnost

Vsa strokovna srečanja: predavanja in delavnice so primerni za začetnike in izkušene lektorjeprevajalceurednikerevizorje (pregledovalce prevodov) in vse druge, ki se kakor koli ukvarjajo z jezikovnimi zadevami.

Prisluhnili boste lahko izjemnim strokovnjakinjam na zadevnih področjih in pridobili dragocene informacije za poslovno in osebnostno rast.


Gostujoče predavateljice

Med drugim boste lahko prisluhnili tem gostujočim predavateljicam:

 • dr. Mojci Schlamberger Brezar o prevodnih težavah z umetno inteligenco v slovenščini,
 • Mojci Bartol Lesar o prevajanju davčnih besedil,
 • dr. Mateji Jemec Tomazin o učinkovitih poimenovalnih rešitvah ter davčni in pravni terminologiji,
 • dr. Špeli Vintar o upravljanju terminologije pri prevajanju,
 • dr. Florence Lucienne Gacoin Marks o popravljanju in optimizaciji strojnih prevodov iz slovenščine v francoščino,
 • Tanji Ciglarič o tem, kako je mogoče povečati prodajo lektorskih ali prevajalskih storitev z družbenimi mediji.

Prijave zbiramo na e-naslovu info@Lektornica.si ‒ izpolnite spodnji obrazec.
Dodatne informacije: info@Lektornica.si, 040 579 312


Cena

2 dneva 240 EUR
1 dan 120 EUR
Popust za zgodnje prijave (do 10. 3. 2024) ‒10 % + darilo
Prijava na oba konferenčna dneva (po 10. 3. 2024) posebno darilo

Cene ne vključujejo 22-% DDV.

 

Cena vključuje:
 • strokovne vsebine po programu,
 • okrepčilo v odmoru za kavo,
 • samopostrežno bife kosilo (tudi za vegetarijance in vegane),
 • organizacijo dogodka,
 • potrdilo o udeležnini.

 

Časovnica strokovnega srečanja 

17. 4. 2024
8.30‒9.00 Sprejem udeležencev
9.00‒9.45 dr. Mojca Schlamberger Brezar: Glagolski vid v prevodu: težave, ki jih prinaša UI v slovenščini
9.50‒10.35 dr. Mateja Jemec Tomazin: Terminologija ‒ naj ostanem ali grem?
10.35‒11.00 Odmor za kavo
11.00‒11.45 dr. Florence Gacoin Marks: Popravljanje/optimizacija strojnih prevodov iz slovenščine v francoščino (1. del)
11.50‒12.35 dr. Florence Gacoin Marks: Popravljanje/optimizacija strojnih prevodov iz slovenščine v francoščino (2. del)
12.35‒14.00 Kosilo
14.00‒14.45 dr. Špela Vintar: Upravljanje terminologije pri prevajanju (1. del)
14.50‒15.35 dr. Špela Vintar: Upravljanje terminologije pri prevajanju (2. del)
18. 4. 2024
8.30‒9.00 Sprejem udeležencev
9.00‒9.45 Mojca Bartol Lesar: Prevajanje davčnih besedil (z izrazjem v angleščini in nemščini)
9.50‒10.35 Nataša Purkat: Poglavitni vidiki strokovnega lektoriranja avtorskih in prevedenih pravnih besedil (1. del)
10.35‒11.00 Odmor za kavo
11.00‒11.45 Nataša Purkat: Poglavitni vidiki strokovnega lektoriranja avtorskih in prevedenih pravnih besedil (2. del)
11.50‒12.35 dr. Mateja Jemec Tomazin: Natančno ‒ natančneje ‒ učinkovito
12.35‒14.00 Kosilo
14.00‒14.45 Tanja Ciglarič: Povečajte prodajo lektorskih/prevajalskih storitev z družbenimi omrežji
14.50‒15.35 Tanja Ciglarič: Povečajte prodajo lektorskih/prevajalskih storitev z družbenimi omrežji

 


VEČ O VSEBINI

dr. Mojca Schlamberger Brezar: Glagolski vid v prevodu: težave, ki jih prinaša UI v slovenščini
Slovenščina kot slovanski jezik pozna specifične načine za izražanje glagolskega vida, ki se močno razlikujejo od germanskih in romanskih jezikov, ki za izražanje te kategorije uporabljajo posebne čase. Slovenskemu govorcu glagolski vid v maternem jeziku običajno ne povzroča težav, toliko večje pa nastopijo, ko se vmešata umetna inteligenca in strojno prevajanje.

Ogledali si bomo najpogostejše napake, na katere morajo biti pozorni prevajalci pri redakciji strojnih prevodov, in na njihovi osnovi izpeljali nekaj novih pogledov na vprašanje glagolskega vida v slovenščini in različne možnosti njegovega izražanja v prevodih.

Na vrh

dr. Mateja Jemec Tomazin: Terminologija ‒ naj ostanem ali grem?
Recepcija terminologije, njeno slovenjenje in iskanje učinkovitih poimenovalnih rešitev ter besedilne variante.


dr. Mateja Jemec Tomazin: Natančno ‒ natančneje ‒ učinkovito
Davčna in pravna terminologija z vidika prevzemanja pravnih rešitev in spreminjanja terminologije z vidika družbene/politične korektnosti.

Na vrh
dr. Florence Gacoin Marks: Popravljanje/optimizacija strojnih prevodov iz slovenščine v francoščino
Po kratkem uvodu o izzivih, ki jih vedno znova postavljajo nove tehnologije, bomo skupaj vsebinsko in slogovno proučili strojni prevod 30.000 znakov dolgega besedila na temo turizma (avdiovodenje po začasni razstavi na Ljubljanskem gradu).

Namen pregleda bosta tako identificiranje kot popravljanje pomanjkljivosti pri prevajanju iz slovenščine v tuji jezik, tj. francoščino.

Na vrh
dr. Špela Vintar: Upravljanje terminologije pri prevajanju

V sklopu delavnice bodo na pregleden način predstavljeni različni načini luščenja in upravljanja terminologije pri prevajanju. V prvem delu na kratko obravnavamo najpomembnejša metodološka izhodišča za večjezično terminološko delo, nato pa praktično prikažemo luščenje terminologije iz lastnih besedilnih zbirk z dvema orodjema, in sicer z brezplačnim luščilnikom za slovenščino na Terminološkem portalu in z licenčnim programom SketchEngine. Prikazali bomo tudi nekaj možnosti za napredno terminološko poizvedovanje v prosto dostopnih korpusih.

V drugem delu bomo spregovorili o upravljanju terminologije v prevajalskih orodjih, in sicer bodo na kratko predstavljena okolja MemoQ, Phrase in Trados MultiTerm. Za prevajalsko delo je posebej pomembno, da lahko ustvarjene terminološke zbirke brez težav prenašamo med različnimi delovnimi okolji in jih po potrebi pretvarjamo v različne datotečne formate.

V zadnjem delu delavnice bodo udeleženci sami gradili terminološke baze v okolju Excel in jih uvozili v enega od prevajalskih programov.

Na vrh
Mojca Bartol Lesar: Prevajanje davčnih besedil

Navedeni bodo primeri iz angleščine in nemščine, primeri bodo ustrezni tudi za tiste, ki prevajajo iz francoščine. Na koncu predavanja bodo slušatelji vedeli nekaj o strukturi davčnega sistema pri nas in v tujini in zakaj je to pomembno vedeti za prevajalca, vedeli pa bodo tudi, kam pogledati za pomoč, ter spoznali nekaj osnovne terminologije in kje je največ napak. Vsebina predavanja:

 • davki in davčna zakonodaja: osnove iz teorije o tem, katere vrste davkov imamo in kako je to primerljivo med državami ter katere pravne vire uporabljamo pri davkih. Vse z vidika nekoga, ki ni poznavalec tega področja in tudi ni treba, da je, ampak mora vedeti osnove zato, da ve, kam pogledati;
 • osnovna davčna terminologija: navedli bomo osnovno terminologijo s področja davkov in kateri so ustrezni prevodi (ang., nem.), udeleženci bodo tako dobili neki glosar glavnih izrazov in izvedeli, katere so najpogostejše napake;
 • zakonodaja EU kot pomoč pri prevajanju: kako je lahko zakonodaja EU, ki je v vseh jezikih EU, v pomoč pri prevajanju, katere so potencialne pasti, udeleženci bodo to ugotavljali na podlagi primerov;
 • posledice napačnih prevodov: pogledali bomo nekaj primerov, kako lahko prevajalska napaka konkretno vpliva na obdavčitev družbe oz. posameznika;
 • primer: udeleženci bodo proučevali primer in preverili, kako dobro so usvojili podane osnove.

Na vrh
Tanja Ciglarič: Povečajte prodajo lektorskih/prevajalskih storitev z družbenimi omrežji

Spoznali boste:

 

 • pomembnost družbenih omrežij v poslovnem svetu danes,
 • osnove marketinga na družbenih omrežij,
 • kako izkoristiti družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram in LinkedIn za prodajo prevajalskih storitev.

Nataša Purkat: Poglavitni vidiki strokovnega lektoriranja avtorskih in prevedenih pravnih besedil

Strokovna delavnica je primerna za prevajalce, pregledovalce prevodov, lektorje in druge, ki se ukvarjajo s pravnimi besedili. Udeleženci bodo spoznali nekatere najpomembnejše vidike jezikovne obdelave pravnih besedil, tako avtorskih (napisanih v slovenščini) kot prevedenih (iz angleščine v slovenščino). Za lektorje, ki se ne ukvarjajo s prevedenimi besedili, bo koristno ugotoviti, kako obdelovati pravna besedila, prevedena za naročnike iz EU. Prevajalci, ki prevajajo tovrstna besedila, pa bodo spoznali nekatere najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri tovrstni obdelavi teh besedil, tj. terminološke, slogovne ter v zvezi s kolokacijami in kalki. Ali ste se kdaj ukvarjali s pomislekom, kaj lahko lektor ali prevajalec stori, kadar (bolj ali manj ustrezen) kalk preide med kolokacije ali celo v terminologijo?
Udeleženci bodo tako spoznali nekatere ključne razlike med pravnimi besedilu naročnikov iz EU in slovenskimi pravnimi besedili, zlasti zakonodajnimi, izvedeli bodo, katere napake se najpogosteje pojavljajo v praksi, spoznali bodo nekaj uporabnih orodij za preprečevanje napak v prihodnosti in iskanje dodatnih informacij, ki so jim lahko v dragoceno pomoč, poleg tega lahko na strokovni delavnici pridobijo odgovore na vprašanja. Delavnica je razdeljena v dva dela: prvi del bo namenjen nekaterim teoretičnim osnovam, drugi del pa bo izrazito praktično naravnan: udeleženci bodo znanje osveževali in preverjali na podlagi praktičnega primera.

Na vrh

 

VEČ O PREDAVATELJICAH

Dr. Mojca Schlamberger Brezar je redna profesorica za francoski jezik in prevajanje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njena področja poučevanja in raziskovanja so analiza govorjenega diskurza in argumentacija, kontrastivna slovnica in prevajanje literarnih besedil. V svoji tridesetletni karieri se je ukvarjala s poučevanjem slovenščine za tujce pri CSDTJ, bila je gostujoča profesorica na INALCO-ju (Institut des langues et civilisations orientales) v Parizu, za seboj ima nekaj književnih prevodov literarnih in humanističnih besedil. Sodeluje tudi v komisiji za preizkus strokovnosti sodnih tolmačev za francoski jezik pri Ministrstvu za pravosodje.

Na vrh

Dr. Mateja Jemec Tomazin je vodja Jezikovnotehnološkega razvojnega centra na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v Terminološki sekciji. Raziskovalno se posveča terminologiji v slovenščini, razvoju terminologije v slovenskem jeziku, glagolskim terminom in njihovi vključitvi v slovar. Podrobneje se ukvarja z raziskovanjem pravne terminologije in vključevanjem frazeologije v strokovno in znanstveno zvrst jezika. Zanimajo jo tudi vprašanja standardizacije in normativnosti v terminologiji ter zvrstnost slovenskega jezika. Samostojno ali skupaj s sodelavci vodi delo za Terminološki slovar agronomije in Gasilski terminološki slovar. Skupaj s sodelavci je vodila razvoj Slovenskega terminološkega portala v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023). Sodeluje v uredniškem odboru Terminološke svetovalnice ter zbirke Terminologišče. Ukvarja se z vprašanji odprte znanosti in avtorskih pravic ter zagotavljanja trajnega dostopa do raziskovalnih podatkov. Ukvarja se z digitalizacijo starejših pravnih besedil in njihovim prikazom na spletu v okviru projekta SI-IUS. Od leta 2013 je članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

Na vrh

Dr. Florence Gacoin Marks, rojena v Parizu, je na Sorboni in na inštitutu INALCO študirala francoščino in slovenščino. Od leta 2002 je redno zaposlena na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, redno sodeluje tudi z Oddelkom za prevajalstvo in tolmačenje. Vodi zelo različne predmete, med drugimi pisno izražanje v francoskem jeziku in literarno prevajanje iz slovenščine v francoščino za drugostopenjske študente. Raziskovalno se zanima predvsem za literarno zgodovino, francosko-slovenske literarne stike in prevodoslovje. V prostem času redno prevaja iz slovenščine v francoščino razna literarna in neliterarna besedila.

Na vrh

Mojca Bartol Lesar je partnerica pri družbi PricewaterhouseCoopers. Je magistrica poslovnih ved ter profesorica angleškega in nemškega jezika. Ima več kot 20 let izkušenj na področju davčnega svetovanja v slovenskem in mednarodnem okolju. Je tudi preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo in predavateljica davčnega prava na katedri za denar in finance Ekonomske fakultete v Ljubljani. Pri Ministrstvu RS za pravosodje je članica komisije za preizkus strokovnosti za sodne izvedence za podpodročje davki. Je tudi sodna tolmačka za nemščino.

Na vrh

Tanja Ciglarič je marketinška strokovnjakinja, dobra poznavalka družbenih omrežij, solastnica revije Internet, mentorica in podjetnica. Je izkušena marketinška svetovalka z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju digitalnega marketinga. Z blagovno znamko Marketing malih podjetij pomaga številnim podjetjem z novim znanjem s področja marketinga, v zadnjem letu pa se je posebej specializirala za marketing na družbenih omrežjih. S praktičnimi delavnicami in seminarji želi podjetnikom približati digitalni svet, ker opaža, da še veliko podjetij ni pripravljenih na bodoče potencialne kupce mlajše generacije. Ob tem želi študentom približati družbena omrežja, ki so lahko odličen kanal za pridobivanje kariernih priložnosti. Je tudi solastnica in marketinška direktorica nove revije INTERNET, s katero želijo združiti vse strokovnjake digitalnega marketinga in skupaj povečati digitalno pismenost Slovencev. Poleg tega je mentorica podjetnikom v Start up Maribor in na SPIRIT Slovenija. Predava tudi na Višji šoli Academia, modul Kreiranje kampanj na družbenih omrežjih.
Spletna stran: www.MarketingMalihPodjetij.com. Reference: https://www.marketingmalihpodjetij.com/reference.

Na vrh

Nataša Purkat je po izobrazbi univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture ter magistrica menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja. Od leta 2008 vodi svoje podjetje Lektor’ca. Dela kot prevajalka, revizorka prevodov, lektorica in urednica. Nekdanja predsednica Lektorskega društva Slovenije s pozornostjo za stalno strokovno usposabljanje lektorjev danes mesečno organizira in izvaja tudi strokovne delavnice za lektorje in prevajalce pod krovnim imenom Lektornica. Na teh pogosto tudi predava (slovenska skladnja, pravopis, besedotvorje, besedoslovje, besediloslovje, včasih pa tudi terminologija z različnih področij), sodeluje pa tudi z vabljenimi predavatelji.

Na vrh

Udeleženci
Delavnica je primerna tako za začetnike kot izurjene lektorjeprevajalcepregledovalce prevodov (revizorje)urednike in vse druge, ki obdelujejo besedila. Primerna je za vse tiste, ki si želijo strokovno podpreti svoje dozdajšnje delo z raznovrstnimi besedili, razširiti delovno obzorje, trgu ponuditi dodatno storitev in se izuriti v dodatni storitvi.

 

Strokovno srečanje velja tudi kot stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje tudi za sodne tolmače. Za potrdilo o udeležnini, ki ga predložite kot potrdilo o stalnem strokovnem izpopolnjevanju, sporočite ustrezne podatke.

Na vrh

Ne zamudite te odlične priložnosti, da nadgradite svoje delo, in se izurite v novi storitvi, s tem pa lahko to storitev ponudite na trgu in še izboljšate svoje poslovanje.

 

Lepo vabljeni!

  Prijavnica za Lektornico

  Podatki o udeležencu

  LEKTORNICA V ŠTEVILKAH

  zadovoljnih udeležencev 85 zadovoljnih udeležencev
  lektorjev v Sloveniji 2485 lektorjev v Sloveniji
  zadovoljstvo 100 zadovoljstvo