Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

Koronajezik

Posnetek strokovne e-delavnice na temo koronajezika.

Vsebina strokovne e-delavnice: ustrezno in neustrezno besedišče v povezavi s koronavirusom in covidom-19, primeri napačne in pravilne rabe, priporočila, kateri viri so ustrezni za iskanje pravilnih rešitev. E-delavnica je bila 21. 5. 2020, izvedena je bila kot spletinar. Po e-delavnici je na voljo posnetek celotne strokovne vsebine. Cena: 10 EUR + DDV. Dostop do posnetka je mogoče naročiti na e-naslovu info@Lektornica.si.