Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

Lektorsko-prevajalska šola 2019

Lepo vabljeni v lektorsko-prevajalsko šolo 2019: tridnevni konferenčni dogodek od 18. do 20. septembra 2019. Vsak dnevni dogodek bo trajal od 9.30 do 16.00, šola poteka v Ljubljani.


Zahtevnost
Vsa srečanja so primerna za začetnike in izkušene lektorje, prevajalce, urednike, novinarje in vse druge, ki se kakor koli ukvarjajo z jezikovnimi zadevami.

Vsebinski načrt
 lektorsko-prevajalske šole 2019:

Podrobnosti posameznega vsebinskega sklopa so navedene v nadaljevanju.

Časovnica
Časovnica posameznega konferenčnega dne:

9.00–9.30 Zbiranje udeležencev, prijava in kava za dobrodošlico
9.30–11.00 Strokovna vsebina (1. sklop)
11.00–11.30 Odmor za kavo in mreženje (ne pozabite na vizitke!)
11.30–13.00 Strokovna vsebina (2. sklop)
13.00–14.30 Odmor za kosilo in mreženje
14.30–16.00 Strokovna vsebina (3. sklop)Cena lektorsko-prevajalske šole 2019

3 dnevi

(vse strokovne delavnice po izbiri; enkratno plačilo)

270,00 EUR
2 dneva

(2 dneva po izbiri; enkratno plačilo)

190,00 EUR
1 dan 100,00 EUR


Cene ne vključujejo DDV.

Prijaviti se je mogoče za posamezni dan delavnice (delavnic), za dva dneva delavnic po izbiri ali za vse tri dni delavnic. V prijavnici v nadaljevanju v polju Opombe navedite, za kateri dan (za katere dneve) se prijavljate.
Prijave za celotno šolo sprejemamo najpozneje do 2. 9. 2019.

Cena vključuje:
– vsa omenjena gradiva, ki jih udeleženci prejmejo na delavnici,
– potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju,
– hrano in pijačo v odmorih za kavo in za kosilo,
– organizacijo, vsebinsko zasnovo in vodenje šole.

Informacije in prijava
Za morebitne dodatne informacije o lektorsko-prevajalski šoli 2019 in prijave nam pišite na e-naslov info@Lektornica.si ali nas pokličite na 040 579 312.PODROBNOSTI O VSEBINI POSAMEZNIH DELAVNIC


18. 9. 2019:
doc. dr. Mateja Jemec Tomazin: Pravna terminologija v besedilih

Celodnevna delavnica se bo vsebinsko delila v tri dele. Prvi del se bo osredotočil na terminologijo na splošno v besedilih ‒ strokovnih ali publicističnih, udeleženci se bodo naučili, kje preverjati terminološke izraze. Drugi del bo zajemal besedila s slovarji in lektoriranje zaključnih del ‒ v teh je poseg v terminologijo sicer upravičen, ampak ne le z rabo SP 2001. Poudarek bo na prepoznavanju osnovne oblike termina in morebitni poseg v besedilne variante. Tretji del pa se bo ukvarjal s pravom, pri čemer je lahko pravno besedilo izhodišče, terminologija pa z drugih področij. Ključna izhodišča bodo vrednotenje virov, uporaba konkordančnikov in terminološko svetovanje.

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin je raziskovalka v Terminološki sekciji na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Posveča se vprašanjem terminologije, predvsem glagolskim terminom in njihovi sistemski vključitvi v slovarje in terminološke zbirke. Poleg terminologije se ukvarja tudi s frazeologijo in njunim prekrivanjem v znanstvenih in strokovnih besedilih. Je tudi docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Nazaj na vrh

 

19. 9. 2019:
Miha Knavs: Upravljanje časa in merjenje učinkovitosti za freelancerje
Prevajalci, lektorji in drugi samostojni strokovnjaki večino časa preživijo za računalnikom, ki predstavlja osnovno delovno orodje. Vendar ni ves čas, ki ga preživijo za zaslonom, učinkovito izrabljen – ravno nasprotno. Glavna težava je, da je zelo težko objektivno oceniti svojo učinkovitost in se izboljšati. Izboljšanje je lahko ali preživeti manj časa za zaslonom in preostanek posvetiti drugim dejavnostim, kot so prosti čas, družina, izobraževanje, ali pa povečati svojo storilnost in izboljašati gmotni položaj. Med predavanjem bodo predstavljena preprosta in lahko dostopna orodja za merjenje učinkovitosti ter tehnike za izboljšanje storilnosti. Vsebina predavanja je uporabna tako za samostojne strokovnjake (freelancerje) kot za zaposlene pisarniške delavce.

Miha Knavs je profesor slovenščine, ki se je v dobrem desetletju preizkusil v različnih delovnih okoljih – v prevajalskih agencijah, delal je na daljavo in bil podjetnik. Prav tako je izkusil različne življenjske okoliščine, ki zahtevajo različne pristope: od biti svoboden kot ptica na veji kot študent do kroničnega pomanjkanja časa kot oče dveh otrok.

Nazaj na vrh

Dejan Hribar: O kakovosti v prevajalstvu – kaj sploh je kakovost, kako jo dosegati in kako nam lahko pri tem pomagajo računalniška orodja

Kaj sploh je kakovost in kako jo doseči? Kako na kakovost gledajo naši naročniki? Kakšno vlogo imajo v tem procesu orodja za zagotavljanje kakovosti (angl. Quality Assurance) in kako iz njih izvleči čim več? S temi in podobnimi vprašanji glede kakovosti bomo poskušali odgovoriti na glavno vprašanje »Kako pomembna je sploh kakovost?«. Ogledali pa si bomo tudi nekaj praktičnih primerov, kako lahko z uporabo določenih računalniških izrazov, ki se v angleščini imenujejo Regular Expressions, pohitrimo in optimiziramo svoj proces zagotavljanja kakovosti.

Dejan Hribar ima bogate izkušnje kot prevajalec, revizor prevodov, vodja projekta, vodja ekipe in kot vodja pisarne. Opravil je že več kot 50 tečajev pri podjetju SDL za orodje Trados Studio in je licencirani izvajalec usposabljanj za to orodje. Opravil je obsežno študijo o prevalskih orodjih za zagotavljanje kakovosti, zdaj pa nadaljuje svoj razvoj kot strokovnjak v prevajalski panogi. Med drugim je izvedel številna usposabljanja za prevajalce in ponudnike jezikovnih storitev, in to s poudarkom na optimizaciji dela in trajnostni rasti.

Nazaj na vrh

Petra Česen: Kratek prevajalski skok v pogodbo in obligacijsko pravo (1. in 2. del)

Prevajalci se bodo na delavnici ukvarjali s prevodom pogodbe in proučevali osnove obligacijskega prava. Na delavnici bodo proučevali pogodbo v angleškem jeziku, se pogovarjali o ustreznem prevodu ter pravnem izrazoslovju in ob tem spoznavali osnovne pojme pogodbenega prava. V okviru tega bo na kratko predstavljen Obligacijski zakonik, predvsem njegova sistematika in kako se v njem znajti. Po potrebi bodo na kratko proučeni še drugi zakoni, če bo to pomembno  z vidika pogodbe.

Petra Česen je pravnica s 14-letnimi izkušnjami v prevajanju pravnih besedil. Na Sodišču Evropske unije je bila zaposlena kot uradnica več kot 6 let. Od vrnitve v Slovenijo dela kot samostojna prevajalka in prevaja še vedno predvsem za Sodišče Evropske unije ter za odvetniške družbe in razna slovenska podjetja. Prevaja pravna besedila iz angleškega, nemškega, francoskega in španskega jezika v slovenski jezik ter iz slovenskega v angleški jezik. Je članica izvršnega odbora Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije.

Nazaj na vrh

dr. Nike Kocijančič Pokorn: Kaj vse naj bi prevajalec obvladal in ali ga res lahko zmeraj krivimo za vse, kar najdemo v prevodu?
Predstavitev se bo osredotočila na kompetence prevajalcev, ki so bile izoblikovane v okviru Evropske mreže magistrskih programov prevajanja pod pokroviteljstvom Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji. Predstavljene bodo tako izvorne kompetence iz leta 2009, kot kompetence, ki so bile preoblikovane leta 2017. V nadaljevanju bo predstavljena vloga urednikov in prevajalcev pri oblikovanju prevoda, in sicer na primeru prevajanja mladinskega romana Heidi v socialistični Jugoslaviji in v samostojni Sloveniji. 

Dr. Nike Kocijančič Pokorn je bila v organizacijskih in znanstvenih odborih več mednarodnih kongresov in je članica mednarodnega uredniškega odbora pri dveh indeksiranih znanstvenih prevodoslovnih revijah (JosTrans in Translation Studies (Routledge)). Deset let je bila predstojnica Oddelka za prevodoslovje na Filozofski fakulteti, šest let je bila članica izvršilnega odbora Evropskega združenja za prevodoslovje (EST) in pet let članica izvršilnega odbora evropske mreže Evropskega mastersa iz prevajanja (EMT). Ukvarja se s teorijo prevajanja in uporabnim prevodoslovjem, in sicer s problematiko prevajanja v nematerni jezik, kritiško obravnavo prevodov literarnih besedil in s prevajanjem in tolmačenjem za potrebe skupnosti.

Nazaj na vrh

Jure Habbe: Zlata pravila za prodajo lektorskih in prevajalskih storitev poslovnim kupcem (B2B)

• Značilnosti sodobnih poslovnih kupcev (zakaj, kaj, kako, kdaj, pri kom, na kakšen način kupujejo, kdo odloča, zakaj kupijo pri najcenejšem ponudniku ali se ne odločijo za nakup).

• Pet načinov, kako najdemo prodajne priložnosti in kupce.

• Tehnika za uspešno prodajo v štirih korakih, ki deluje na vseh področjih.

• Kaj je ključni pogoj in kako dosežemo, da kupci pri nas naročajo vedno znova.


Jure Habbe se s prodajo B2B ukvarja vec kot petindvajset let. V zadnjih petih letih je napisal tudi dva priročnika za uspešno prodajo in objavil več kot 200 prodajnih nasvetov. Pomaga lahko z drugačnim pogledom na trženje in prodajo, ki v ospredje postavlja potrebe in pričakovanja kupcev. Tako lažje najdete in uspešno izkoristite svoje prodajne priložnosti. Ker večino prodaje običajno ustvarimo s stalnimi kupci, posebno pozornost namenja tudi pristopom za dolgoročno sodelovanje.


Nazaj na vrh


20. 9. 2019:
dr. Donald Reindl: Pogoste pasti, napake in zagate pri prevajanju v angleščino

Delavnica bo pokrila različne elemente besedila: besedje, veznike, ločila, prelom, dvoumnost, poangleženje kulturnospecifičnih imen, pogajanje s strankami in zemljepisna imena. Delavnica bo potekala v angleščini.

Dr. Donald Reindl je zaposlen na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje prevajanje tehničnih, političnih in poslovnih besedil, splošno prevajanje in poklicne vidike prevajanja. Med drugim tudi prevaja v angleščino in lektorira angleška besedila.


Pridržujemo si pravico do spremembe programa lektorsko-prevajalske šole.


Nazaj na vrh