Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

ŠOLA LEKTORIRANJA 2018

Po izjemnem lanskem uspehu letos vabimo v šolo lektoriranja 2018: štiri strokovne delavnice, in sicer 6., 13., 20. in 27. 9. 2018. Spremljevalni program letošnje šole bo zajemal dodatne strokovne delavnice: za angleščino, za nemščino in uspešno prodajo prevajalskih in lektorskih storitev. Vsako srečanje bo trajalo od 9.00 do 15.00, šola poteka v Ljubljani, v učnem središču na Letališki.
 
Zahtevnost
Vsa srečanja so primerna za začetnike in izkušene lektorje, prevajalce, urednike, novinarje in vse druge, ki se kakor koli ukvarjajo z jezikovnimi zadevami.

Okvirni načrt šole lektoriranja 2018:
1. srečanje 6. 9. 2018: osnove lektoriranja
2. srečanje 13. 9. 2018: tehnikalije za lektoriranje
3. srečanje 20. 9. 2018: pregledovanje prevodov
4. srečanje 27. 9. 2018: strokovno lektoriranje pravnih besedil

Spremljevalni program
1. Strokovna delavnica za nemščino: 11. 9. 2018
2. Strokovna delavnica za angleščino: 12. 9. 2018
3. Uspešna prodaja lektorskih in prevajalskih storitev: 26. 9. 2018
Na željo udeležencev se lahko šola lektoriranja dopolni s strokovno delavnico za tehnično urejanje besedil.
Za vse delavnice se uporabljajo nova gradiva (ne obravnavajo se ista gradiva kot na preteklih srečanjih). Podrobnosti posameznega srečanja so navedene v nadaljevanju.

Časovnica
Časovnica posameznega srečanja:

8.30–9.00 Zbiranje udeležencev
9.00–10.30 Strokovna vsebina
10.30–10.45 Odmor za kavo
10.45–12.15 Strokovna vsebina
12.15–13.00 Odmor za kosilo
13.00–15.00 Strokovna vsebina in razpravaCena šole lektoriranja
Cena celotne šole lektoriranja 2018: 360,00 EUR (za 4 strokovne delavnice)
Udeležnina za posamezno delavnico: 95,00 EUR (tudi za dodatne strokovne delavnice v spremljevalnem programu)
Cene ne vključujejo DDV.

Za enotno vplačilo za šolo (za 4 strokovne delavnice) priznamo 5-% popust

Prijaviti se je mogoče na posamezno strokovno delavnico (ali več teh) ali na celotno šolo. Prijave za celotno šolo sprejemamo do 1. 9. 2018, prijave za posamezne delavnice pa sprejemamo tudi pozneje, skladno s sproti objavljenimi datumi.

Za pomoč pri prijavi smo vam pripravili elektronsko  prijavnico v pdf formatu. Prijavnico si prenesite na svoj računalnik, jo izpolnite, nato pa nam jo pošljite kot priponko po e-pošti. Lahko jo tudi natisnete, izpolnite in poskenirate ali slikate s telefonom in pošljete po e-pošti ali pa kar po navadni pošti (naslov je naveden na prijavnici).

Cena vključuje:
– vsa omenjena gradiva in priročne knjižice, ki jih udeleženci prejmejo na delavnici,
– potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju,
– hrano in pijačo v odmorih za kavo in za kosilo,
– organizacijo, vsebinsko zasnovo in vodenje šole lektoriranja.

Informacije in prijava
Za morebitne dodatne informacije o šoli lektoriranja in prijave nam pišite na e-naslov info@lektornica.si ali nas pokličite na 040 579 312.PODROBNOSTI O VSEBINI POSAMEZNIH SREČANJ

1. srečanje 6. 9. 2018: osnove lektoriranja

To srečanje bo namenjeno lektoriranju besedil, kot so diplomske in magistrske naloge ter medijska besedila. Delavnica je primerna za lektorje začetnike, na primer za študente (slovenistike), prevajalce in vse druge, ki se ukvarjajo z jezikovnimi zadevami in se želijo podati na pol strokovnega lektoriranja. Primerna je tudi za izkušene, da pridobijo nove izkušnje z lektoriranjem in morda spoznajo kak nov pristop pri strokovnem jezikovnem pregledu.

Vsi prijavljeni na srečanje bodo pred delavnico dobili besedilo, ki ga bodo zlektorirali po svojih najboljših močeh, na delavnici pa se bodo temeljito proučile lektorske rešitve, pri čemer bodo udeleženci seznanjeni tudi z razlagami, zakaj in kako se odločamo o lektorskih rešitvah.

Tisti, ki so že bili na začetniški delavnici, lahko na novi delavnici dodatno izpopolnijo svoje znanje, saj bomo delali z novimi besedili (drugačnimi kot na pretekli delavnici).
Nazaj na vrh

2. srečanje 13. 9. 2018: tehnikalije za lektoriranje
To srečanje bo namenjeno računalniškim zadevam, ki jih lektorji in prevajalci potrebujejo pri svojem delu. Udeleženci bodo med drugim spoznali:
– da lahko sledenje spremembam prilagajajo svojemu načinu dela (vidne spremembe so lahko v besedilu ali zunaj njega, v želenih barvah ali v enotni barvi za vse, ki delajo v dokumentu itd.),
– da se lahko sledenje spremembam med delom skrije, vendar ne izključi (zelo pogosta napaka nepoznavalcev sledenja sprememb),
– da se lahko z nekaj kliki doseže, da sistem znova pregleda dokument in pokaže napake, ki so bile do tedaj neoznačene (zelo moteče, ko v dokumentu opazite napake, sistem pa nanje ne opozori),
– da se lahko z nekaj kliki skrije sledi za seboj in/ali svojih sodelavcev (če je dokument obdelovalo več oseb), 
– da je mogoče vidne spremembe prenašati iz enega v drug dokument ali z enega na drugo mesto v enem dokumentu, kar je zelo priročno pri ponovljenem besedilu, zaradi tega prenosa pa besedila ni treba znova popravljati,
– da računalniška Lektornica prinaša številne preproste, uporabne in zelo koristne nasvete za lažje računalniško delo.

Vsak udeleženec bo dobil priročno knjižico z vsemi navodili za računalniško delo.
Nazaj na vrh

3. srečanje 20. 9. 2018: pregledovanje prevodov
To srečanje bo namenjeno pregledovanju in lektoriranju prevodov v slovenščino. Če ste prevajalec ali lektor in želite svoje delo nadgraditi s pregledovanjem prevodov, je ta Lektornica kot nalašč za vas, da pridobite novo znanje in spretnosti.

Prevajalci, ki že obvladate tuji jezik, boste pridobili osnove, kako se lotiti pregleda prevoda, poleg tega bomo obdelali tudi nekaj osnovnih lektorskih zadev.
Lektorji, ki znate tuji jezik, prevode iz katerega (v slovenščino) bi pregledovali, pa boste pridobili osnove, kako se lotiti pregleda, na kaj paziti pri pregledu in kaj je treba upoštevati pri pregledovanju prevodov.

Vsi pa boste spoznali nekaj lektorskih poudarkov in izvedeli še, kateri so nekateri ključni viri za prevajanje in pregledovanje prevodov za organe EU in drugih prevodov, po katerih se iščejo in/ali preverjajo prevodne rešitve, na kaj je treba posebej paziti pri pregledovanju prevodov, na kratko boste spoznali pregledovanje prevodov s prevajalskima orodjema Trados Studio in MemoQ (če ti orodji že uporabljate ali ju boste uporabljali v prihodnje), vsekakor pa je pregledovanje mogoče tudi v Wordu, ki mu bomo namenili posebno pozornost.

Vsi udeleženci bodo prejeli tudi knjižico z nekaterimi najpogostejšimi lektorskimi rešitvami.

Tisti, ki so že bili na strokovni delavnici za pregledovanje prevodov, lahko na novi delavnici dodatno izpopolnijo svoje znanje, saj bomo delali z novimi besedili (drugačnimi kot na pretekli delavnici).
Nazaj na vrh

4. srečanje 27. 9. 2018: strokovno lektoriranje pravnih besedil
To srečanje bo namenjeno strokovnemu lektoriranju pravnih besedil, lektura ne bo več začetniška, ampak naprednejša. Vseeno je delavnica namenjena tako začetnikom kot izkušenim, saj lahko začetniki spoznajo, kako se lotimo tovrstne lekture, izkušeni pa preverijo in dopolnijo svoje strokovno znanje. Na delavnici s pravnimi besedili se bomo posvetili:
– nekaterim poglavitnim vidikom strokovnega lektoriranja pravnih besedil,
– pristopom v zvezi z vsebinskim poseganjem v tovrstna besedila in jezikovnim svetovanjem za ta besedila,
– nekaterim posebnostim pravnih besedil iz zakonodaje EU in slovenske zakonodaje,
– nekaterim posebnostim, značilnim prav za pravna besedila.

Tisti, ki so že bili na delavnici s pravnimi besedili, lahko na novi delavnici dodatno izpopolnijo svoje znanje, saj bomo delali z novimi besedili (drugačnimi kot na pretekli delavnici).
Nazaj na vrh

Na željo udeležencev se lahko šola lektoriranja dopolni z dodatno delavnico za tehnično urejanje besedil.
Današnji naročniki ob strokovnem lektoriranju čedalje pogosteje iščejo pomoč za urejanje besedil, navadno diplomskih, magistrskih, specialiastičih ipd. del. Ker lektorji navadno s tem niso spretni, naročniki iščejo pomoč drugje. Spremenimo to! Lektorji se na Lektornicah naučijo, kako ustrezno urediti, oblikovati in kako drugače dokončati besedilo, da bo pripravljeno za oddajo. Skupaj preverimo nekatera navodila izobraževalnih ustanov in se skupaj naučimo, kako se nekaj stori. Vsa navodila za urejanje so zbrana v priročni knjižici, ki jo dobi vsak udeleženec strokovne delavnice.
SPREMLJEVALNI PROGRAM
Strokovna delavnica za nemščino (11. 9. 2018; datum je spremenjen!) bo namenjena pretežno prevajalcem in tistim, ki pišejo v nemščini. Delavnico bo vodila rojena govorka nemščine Brita Sodja, izurjena lektorica nemških besedil. Na delavnici se bomo med drugim ukvarjali z najpogostejšimi napakami slovenskih prevajalcev v nemščino in drugimi jezikovnimi orehi v nemščini. Delavnica je zasnovana praktično, na podlagi dejanskih besedil, potekala pa bo večinoma v nemščini.
Nazaj na vrh

Strokovna delavnica za angleščino (12. 9. 2018) je namenjena pretežno prevajalcem in tistim, ki pišejo v angleščini. Delavnico bo vodila rojena govorka angleščine Justina Carey, izurjena lektorica angleških besedil. Na naši predhodni delavnici so udeleženci pohvalili njeno strokovnost in angažiranost, da slovenskim prevajalcem poda čim več koristnih nasvetov in priporočil.

Na delavnici se bomo med drugim ukvarjali z najpogostejšimi napakami slovenskih prevajalcev v angleščino, delavnica je zasnovana praktično, na podlagi dejanskih besedil, med drugim pa bodo obravnavani zemljepisna imena, ločila, številke in datumi, zapisi z velikimi črkami, vezniki in drugo. Ta delavnica bo nadgradnja predhodne delavnice in bo potekala v angleščini.
Nazaj na vrh

Delavnica na temo Uspešna prodaja lektorskih in prevajalskih storitev (26. 9. 2018) je namenjena izključno tistim, ki želite izvedeti več, kako uspešno prodati svoje storitve obstoječim in potencialnim novim strankam. Med drugim spoznajte univerzalno tehniko uspešne prodaje za pogovore s kupci in sedem preprostih načinov za širjenje sodelovanja z obstoječimi kupci. Delavnico bo vodil Jure Habbe.
 
Ali veste, kaj morate vedeti o kupcih?
Poznate razlike med prodajo poslovnim kupcem (B2B) in potročnikom (B2C)?
Ali veste, zakaj, kaj, kako in kdaj poslovni kupci kupujejo, kdo odloča in zakaj se ne odločijo za nakup?
Ali veste, kako določiti ciljne kupce in kako jih najti? Kako med njimi poiščete svoje prodajne priložnosti? Kako dosežete prepoznavnost, avtoriteto in zaupanje kupcev?
Poznate pet pogojev za nakup in kako jih izpolniti?
Poznate ključni pogoj za dolgoročno sodelovanje s kupci in kako ga izpolniti?
Ali veste, kaj morajo o kupcih vedeti vsi zaposleni?

Jure Habbe se s prodajo B2B ukvarja vec kot petindvajset let. V zadnjih petih letih je napisal tudi dva priročnika za uspešno prodajo in objavil več kot 200 prodajnih nasvetov. Pomaga lahko z drugačnim pogledom na trženje in prodajo, ki v ospredje postavlja potrebe in pričakovanja kupcev. Tako lažje najdete in uspešno izkoristite svoje prodajne priložnosti. Ker večino prodaje običajno ustvarimo s stalnimi kupci, posebno pozornost namenja tudi pristopom za dolgoročno sodelovanje.
Nazaj na vrh
Okvirni načrt šole lektoriranja se lahko po potrebi in željah udeležencev smiselno prilagodi. Program šole lektoriranja se lahko še spremeni, prizadevali pa si bomo, da ne bo večjih sprememb.