Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

ŠOLA LEKTORIRANJA

Pripravljamo novost v Sloveniji, šolo lektoriranjaŠolo lektoriranja bodo tvorila štiri strokovna srečanja septembra 2017, in sicer 7., 14., 21. in 28. 9. 2017, vsako srečanje bo trajalo od 9.00 do 14.00, družili pa se bomo v predavalnici v ljubljanskih Stegnah.

Zahtevnost
Vsa srečanja so primerna za začetnike in izkušene lektorje, prevajalce in druge, ki se ukvarjajo z jezikovnimi zadevami.

Okvirni načrt šole lektoriranja je:
1. srečanje 7. 9. 2017: osnove lektoriranja
2. srečanje 14. 9. 2017: tehnikalije za lektoriranje
3. srečanje 21. 9. 2017: pregledovanje prevodov
4. srečanje 28. 9. 2017: strokovno lektoriranje pravnih besedil

Podrobnosti posameznega srečanja so navedene v nadaljevanju.

Časovnica
Časovnica posameznega srečanja je:
9.00–10.30 Strokovna vsebina
10.30–10.45 Odmor za kavo
10.45–12.00 Strokovna vsebina
12.00–13.00 Odmor z okrepčilom
13.00–14.00 Strokovna vsebina in razprava

Cena šole lektoriranja
Cena celotne šole lektoriranja je 360,00 EUR (+ddv), za enotno vplačilo priznamo 5-% popust, tako je končna cena 342,00 EUR (+ddv). 

Udeležnina za posamezno srečanje je 90,00 EUR (+ ddv).

Udeleženci se lahko odločijo za celotno šolo ali se udeležijo le posameznega srečanja v sklopu šole.

Cena vključuje:
– vsa omenjena gradiva in priročne knjižice, ki jih udeleženci prejmejo na delavnici,
– potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju,
– hrano in pijačo na delavnici,
– organizacijo, vsebinsko zasnovo in vodenje šole lektoriranja.

Informacije in prijava
Za morebitne dodatne informacije o šoli lektoriranja in prijave nam pišite na e-naslov info@lektornica.si ali nas pokličite na 040 579 312 ali 01 366 13 16.


PODROBNOSTI O VSEBINI POSAMEZNIH SREČANJ

1. srečanje 7. 9. 2017: osnove lektoriranja
To srečanje bo namenjeno lektoriranju besedil, kot so diplomske in magistrske naloge ter medijska besedila. Delavnica je primerna za lektorje začetnike, na primer za študente (slovenistike), prevajalce in vse druge, ki se ukvarjajo z jezikovnimi zadevami in se želijo podati na pol strokovnega lektoriranja. Primerna je tudi za izkušene, da pridobijo nove izkušnje z lektoriranjem in morda spoznajo kak nov pristop pri strokovnem jezikovnem pregledu. Vsi prijavljeni na srečanje bodo pred delavnico dobili besedilo, ki ga bodo zlektorirali po svojih najboljših močeh, na delavnici pa se bodo temeljito proučile lektorske rešitve, pri čemer bodo udeleženci seznanjeni tudi z razlagami, zakaj in kako se odločamo o lektorskih rešitvah.

Tisti, ki so že bili na začetniški delavnici, lahko na novi delavnici dodatno izpopolnijo svoje znanje, saj bomo delali z novimi besedili (drugačnimi kot na pretekli delavnici).

2. srečanje 14. 9. 2017: tehnikalije za lektoriranje
To srečanje bo namenjeno računalniškim zadevam, ki jih lektorji in prevajalci potrebujejo pri svojem delu. Udeleženci bodo med drugim spoznali:
– da lahko sledenje spremembam prilagajajo svojemu načinu dela (vidne spremembe so lahko v besedilu ali zunaj njega, v želenih barvah ali v enotni barvi za vse, ki delajo v dokumentu itd.),
– da se lahko sledenje spremembam med delom skrije, vendar ne izključi (zelo pogosta napaka nepoznavalcev sledenja sprememb), 
– da se lahko z nekaj kliki doseže, da sistem znova pregleda dokument in pokaže napake, ki so bile do tedaj neoznačene (zelo moteče, ko v dokumentu opazite napake, sistem pa nanje ne opozori), 
– da se lahko z nekaj kliki skrije sledi za seboj in/ali svojih sodelavcev (če je dokument obdelovalo več oseb), da se lahko prenašajo vidne spremembe iz dokumenta v dokument, pri čemer te ostanejo vidne (to pride še posebno prav pri združevanju več lektoriranih dokumentov), 
– da računalniška Lektornica prinaša številne preproste, uporabne in zelo koristne nasvete za lažje računalniško delo.

Vsak udeleženec bo dobil priročno knjižico z vsemi navodili za računalniško delo.

3. srečanje 21. 9. 2017: pregledovanje prevodov
To srečanje bo namenjeno pregledovanju in lektoriranju prevodov v slovenščino. Če ste prevajalec ali lektor in želite svoje delo nadgraditi s pregledovanjem prevodov, je ta Lektornica kot nalašč za vas, da pridobite novo znanje in spretnosti.
Prevajalci, ki že obvladate tuji jezik, boste pridobili osnove, kako se lotiti pregleda prevoda, poleg tega bomo obdelali tudi nekaj osnovnih lektorskih zadev.
Lektorji, ki znate tuji jezik, prevode iz katerega (v slovenščino) bi pregledovali, pa boste pridobili osnove, kako se lotiti pregleda, na kaj paziti pri pregledu in kaj je treba upoštevati pri pregledovanju prevodov.

Vsi pa boste spoznali nekaj lektorskih poudarkov in izvedeli še, kateri so nekateri ključni viri za prevajanje in pregledovanje prevodov za organe EU in drugih prevodov, po katerih se iščejo in/ali preverjajo prevodne rešitve, na kaj je treba posebej paziti pri pregledovanju prevodov, na kratko boste spoznali pregledovanje prevodov s prevajalskima orodjema Trados Studio in MemoQ (če ti orodji že uporabljate ali ju boste uporabljali v prihodnje), vsekakor pa je pregledovanje mogoče tudi v Wordu, ki mu bomo namenili posebno pozornost.

Vsi udeleženci bodo prejeli tudi knjižico z nekaterimi najpogostejšimi lektorskimi rešitvami.

Tisti, ki so že bili na strokovni delavnici za pregledovanje prevodov, lahko na novi delavnici dodatno izpopolnijo svoje znanje, saj bomo delali z novimi besedili (drugačnimi kot na pretekli delavnici).

4. srečanje 28. 9. 2017: strokovno lektoriranje pravnih besedil
To srečanje bo namenjeno strokovnemu lektoriranju pravnih besedil, lektura ne bo več začetniška, ampak naprednejša. Vseeno je delavnica namenjena tako začetnikom kot izkušenim, saj lahko začetniki spoznajo, kako se lotimo tovrstne lekture, izkušeni pa preverijo in dopolnijo svoje strokovno znanje. Na delavnici s pravnimi besedili se bomo posvetili:
– nekaterim poglavitnim vidikom strokovnega lektoriranja pravnih besedil,
– pristopom v zvezi z vsebinskim poseganjem v tovrstna besedila in jezikovnim svetovanjem za ta besedila,
– nekaterim posebnostim pravnih prevodov za institucije in organe EU,
– nekaterim posebnostim, značilnim prav za pravna besedila.

Tisti, ki so že bili na delavnici s pravnimi besedili, lahko na novi delavnici dodatno izpopolnijo svoje znanje, saj bomo delali z novimi besedili (drugačnimi kot na pretekli delavnici).

Okvirni načrt šole lektoriranja se lahko po potrebi in željah udeležencev smiselno prilagodi.