Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

Mini analiza šole lektoriranja 2018

Še ena šola lektoriranja je dokončno za nami in zainteresiranim je na voljo mini analiza celotnega dogajanja.

ŠOLA LEKTORIRANJA 2018 NA KRATKO
• 4 strokovne delavnice
• 4 strokovna srečanja
• 24 ur strokovnega usposabljanja (4 x 6 ur)
• 58 udeležencev
• 55 % > Toliko udeležencev meni, da jim je bila delavnica zelo zahtevna ali zahtevna.
• 79 % > Toliko udeležencev je za najzahtevnejšo izbralo pravno delavnico.
• 69 % > Toliko udeležencev meni, da jim je delavnica zelo koristna za nadaljnje strokovno delo.
• 96 % > Toliko udeležencev meni, da jim je delavnica zelo koristna ali koristna za nadaljnje strokovno delo.
• 90 % > Toliko udeležencev meni, da jim je najkoristnejša delavnica za pregledovanje prevodov.
• 69 % > Toliko udeležencev je zelo zadovoljnih z delavnicami.
• 96 % > Toliko udeležencev je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih z delavnicami.
• 90 % > Toliko udeležencev je najbolj zadovoljnih z delavnico za pregledovanje prevodov.

Te podrobnosti so na voljo v priloženi analizi (pdf). Vsi ti podatki kažejo, da bomo šolo lektoriranja zanesljivo izvajali tudi v prihodnje.