Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

MORS: lektor v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo

MORS: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 – lektor v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo

 

– objavljeno: 10. 12. 2018

– rok za prijavo: 8 dni


Več informacij je na spletni strani MJU.


Zahtevana izobrazba
:

  • – najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) – Književnost in jezikoslovje,
  • – najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • – najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).

 

Zahtevane delovne izkušnje:

  • najmanj 8 mesecev.


Naloge:

  • – lektoriranje publicističnih in strokovnih gradiv,
  • – lingvistično analiziranje besedil,
  • – priprava enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij.


Prijava se vloži na posebnem priloženem obrazcu. Prijave, ki ne bodo vključevale obrazca, ne bodo upoštevane v izbirnem postopku. Obrazec je na voljo na tej povezavi.

Kandidate vabijo, da vložijo prijavo v pisni obliki (OBVEZNO NA PRILOŽENEM OBRAZCU »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo na prosto strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 – LEKTOR – št. zadeve 110-153/2018, na naslov Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, torej do vključno 18. 12. 2018 (zadnji dan oddaje priporočeno po pošti). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.