Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

PREVAJALEC/LEKTOR (m/ž) v Šoli za tuje jezike (ŠTJ) Slovenske vojske (2 mesti)

Slovenska vojska OBJAVLJA javni razpis za prosta delovna mesta PREVAJALEC/LEKTOR v Šoli za tuje jezike Slovenske vojske.

Posebni pogoji

– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, obvezno angleški jezik v kombinaciji s slovenskim ali francoskim jezikom,

– vozniški izpit kategorije B,

– zaželene so delovne izkušnje s prevajanjem in/ali lektoriranjem.


Osnovne naloge prevajalca/lektorja so: prevajanje besedil iz maternega v ciljni tuji jezik in obratno, lektoriranje besedil v slovenščini in tujem jeziku ter sodelovanje pri iskanju terminoloških rešitev.


Dolžnost se opravlja v nazivu PREVAJALEC VII/1 (civilna oseba), z začetkom v 28. plačnem razredu. Delovno mesto je v Šoli za tuje jezike Slovenske vojske, s sedežem Poljče, Begunje na Gorenjskem.

Zainteresirani kandidati prijavo, skupaj s potrdilom o zaključeni izobrazbi in kratkim življenjepisom, iz katerega bodo razvidne tudi delovne izkušnje, posredujejo po pošti na naslov: Šola za tuje jezike, Poljče 28, 4275 Begunje na Gorenjskem, ali po elektronski pošti na naslov branka.petek@mors.si.


Zadnji dan za oddajo prijav je petek, 30. november 2018. V izbirni postopek se bodo uvrstile le popolne in pravočasno prispele prijave.

Več informacij je na tej povezavi.