Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

KNJIŽICE IN POSNETKI

Slogi in kazala v Wordu

Tehnično urejanje: kazala vsebine in ponazoril

E-delavnica je bila 4. 6. 2020, izvedena je bila kot spletinar. Več o vsebini je na voljo na spletišču Lektornica.

Po e-delavnici sta na voljo posnetek celotne strokovne vsebine in priročna knjižica z vsemi podrobnimi navodili.

Cena: 15 EUR + DDV. Dostop do posnetka je mogoče naročiti na e-naslovu info@Lektornica.si. Vsak kupec prejme še izvod priročne knjižice.


Vsebina

Na delavnici smo se izrecno posvetili kazalom in slogom. Da pa bi kazala v dokumentu lahko sploh pripravili, je treba znati delati s slogi. Naučili smo se:

1. uporabljati sloge v besedilu,

2. poljubno prilagajati prednastavljene predloge slogov,

3. kako lahko uporabljamo sloge, ki niso v meniju,

4. kako je mogoče odstraniti sloge iz menija, da ne ovirajo dela,

5. kako na podlagi slogov naredimo kazalo vsebine,

6. kako kazalo vsebine poljubno prilagajamo in ga uredimo skladno s potrebami.


Poleg slogov v besedilu smo se naučili uporabljati tudi označbe (sklice) za ponazorila v besedilu in na podlagi teh pripraviti kazalo ponazoril. Naučili smo se:

1. kako se uporabljajo označbe za ponazorila, na primer za sliko, graf, tabelo,

2. kako lahko naredimo svojo označbo (ki je torej ni med predlogami),

3. kako lahko prilagodimo označbo, ki je med predlogami,

4. kako lahko prilagajamo ali uredimo na novo številčenje označb v besedilu,

5. kako na podlagi označb pripravimo kazalo ponazoril,

6. kako na podlagi različnih označb pripravimo različna kazala ponazori: za slike kazalo slik, za preglednice kazalo preglednic itd.