Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

NOVICE

Prevajalec na Ministrstvu za zunanje zadeve (predsedovanje Svetu EU)

Na Ministrstvu za zunanje zadeve v Diplomatskem protokolu – Prevajalskem oddelku zaposlijo prevajalca, in to za določen čas, s polnim delovnim časom, za čas trajanja projekta »Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021«, in sicer do 31. 3. 2022 (šifra DM 2582).

Ena od zahtev: – končano visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazna (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – smer anglistka ali angleški jezik in književnost ali angleški jezik s književnostjo ali prevajanje in tolmačenje – angleščina in…

Opis delovnih nalog:

– opravljanje nalog s področja prevajanja v okviru projekta PSEU2021;

– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranje organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi v povezavi s projektom PSEU;

– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v povezavi s projektom PSEU;

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv v povezavi s projektom PSEU;

– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog v povezavi s projektom PSEU.

 

Delo na delovnem mestu bo obsegalo prevajanje iz tujega jezika v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v tuj jezik.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

– z znanjem francoščine ali nemščine na višji ravni (zaključen študij jezika ali prevajalstva je dodatna prednost);

– z najmanj 3 leti dokazljivih izkušenj iz prevajanja iz navedenih jezikov in v navedene jezike;

– z dobrim poznavanjem delovanja in besedišča Evropske unije.


Več podrobnosti in prijavni obrazec: glej na tej povezavi.

Prijave zbirajo do 25. 2. 2021 do polnoči. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za objavo PSEU2021 – DM 2582« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, ali na elektronski naslov: kadrovska.mzz@gov.si.