Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 Škofljica

NOVICE

Vodja Službe za slovenski jezik

Javni natečaj za delovno mesto vodja službe (šifra DM 17) v Službi za slovenski jezik

Ministrstvo za kulturo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas VODJA SLUŽBE V SLUŽBI ZA SLOVENSKI JEZIK.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja znanstvenega raziskovanja slovenističnih ali jezikoslovnih vsebin oziroma z izkušnjami s področja sodelovanja na projektih s tovrstnimi vsebinami in vodstvenimi delovnimi izkušnjami.

Okvirna vsebina dela:

  • vodenje in organizacija dela v službi, nadzor nad izvajanjem nalog, koordinacija in priprava poročil o delu službe in ocen opravljanega dela, predlaganje strokovnega usposabljanja zaposlenih
  • sooblikovanje strategij ministrstva s področja jezikovne politike ter sodelovanje pri oblikovanju drugih strateških dokumentov ministrstva
  • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in izboljšav na področju dela službe ter drugih najzahtevnejših gradiv
  • strokovna pomoč pri jezikovno političnem odločanju na nadslužbeni ravni
  • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
  • usmerjanje dela in nadzor nad izvajanjem nalog v službi ter priprava analiz in ocen opravljenega dela
  • koordinacija priprave poročil in prispevkov v zvezi z uresničevanjem mednarodnih dokumentov
  • vodenje projektnih skupin
  • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja službe
  • skrb za večjo bralno pismenost.


Rok za vlaganje prijav je 15 dni po objavi javnega natečaja na Zavodu RS za zaposlovanje in na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/).

Rok za prijavo:
 30. 12. 2019 do 23.59

Celotno besedilo natečaja in prijavni obrazec sta na voljo na tej povezavi.